Organizacja szkoleń i warsztatów

Organizacja szkoleń i warsztatów

Nasza oferta dotyczy także organizacji szkoleń tematycznych dla przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego czy instytucji okołobiznesowych.
Istotą tego typu wydarzeń jest dla nas przygotowanie programu szkoleniowego zgodnego z rzeczywistymi potrzebami Klienta oraz dopasowanego do poziomu zaawansowania pracowników. „Szyte na miarę” warsztaty prowadzone są przez profesjonalną kadrę szkoleniową.

OBSŁUGUJEMY:

  • Szkolenia branżowe (eksperckie)
  • Szkolenia miękkie
  • Case study